Middelen hb onderwijs

Zorgen middelen passend onderwijs

Op 26 september verstuurden we een brief “Zorgen over de middelen passend onderwijs voor hoogbegaafden” aan minister Paul, het ministerie van OCW en de Kamerleden van de commissie onderwijs. Aanleiding hiervoor was de publicatie van de ombuigingslijst van het Ministerie van Financiën. Bij punt 11 wordt als mogelijke bezuiniging genoemd: ‘Aanvullende bekostiging voor hoogbegaafden (deels) …

Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafden

Ronde tafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen – Position paper

Op 30 maart is het Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De kamerleden hebben diverse experts uitgenodigd om zich te informeren, waaronder de landelijk coördinator van HB-scholen, Marjolein Kraal. Voor de voorbereiding vanvan het rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen schreven we een Position paper “Zorgen uitvoering beleid hb-onderwijs door SWV’s en besturen“. Blij met …

Curriculum voltijd hb-voorziening

Eén van de criteria voor een voltijd hb-voorziening is dat er een gespecialiseerd voltijd hb-curriculum aanwezig is. Maar hoe ziet een dergelijk curriculum er dan (ongeveer) uit? De samenwerkende directeuren van hb-scholen hebben een overzicht gemaakt van de onderdelen van een dergelijk curriculum. 1- Kernvakken compacten en verrijken De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken …

Factsheet debat passend onderwijs

Factsheet debat passend onderwijs 5 april

In aanloop naar het debat passend onderwijs op 5 april, stuurden we een Factsheet met kritische kamervragen, criteria en KPI’s naar de kamerleden en Commissie Onderwijs. Hb-scholen is blij met de erkenning van de minister dat voltijd hb-voorzieningen niet in strijd zijn met de inclusiever gedachte en dat hoogbegaafde kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. De minister …

Brandbrief ouders Deurne

Opnieuw kreeg hb-scholen een brandbrief van ouders van een voltijd hb voorziening die bedreigd wordt in haar bestaan. Vorig jaar rond deze tijd kregen we de eerste brief van de ouders van de Horizon (Amsterdam). Erna volgden diverse brieven van andere scholen. Nu een brief van de Aventurijn in Deurne (Noord-Brabant), een reguliere school met …

Artikel in School Facilities - Anne Frank school Leiden

Artikel in School Facilities

In januari verscheen een mooi artikel in het blad School Facilities over de urgentie van passend onderwijs voor hoogbegaafden. Aan het woord komen Gerritje Snip, leerkracht en specialist in het HB-onderwijs, kernteamlid van HB-scholen.nl en moeder van 2 hoogbegaafde kinderen en Annemieke Lübbert, moeder van twee hb-kinderen die uitvielen in het reguliere schoolsysteem. De school …

amendement unaniem aangenomen

Tweede Kamer erkent unaniem belang voltijd hb

Op 9 december werd het amendement van Mariëlle Paul en Paul van Meenen voor extra middelen voor de huidige voltijd hb voorzieningen unaniem aangenomen bij de stemming in de Tweede Kamer. Het amendement verwijst expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar helaas al omvielen. De afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om het …

Nieuwe Monitor passend onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft een nieuwe Monitor passend onderwijs gepubliceerd. Al een aantal jaar vraagt Ouders & Onderwijs aandacht voor de problemen rondom passend onderwijs. In de tussentijd is vanuit de politiek een verbeteragenda gestart. Maar is er wel iets verbeterd? De ouderorganisatie vroeg aan ouders hoe zij passend onderwijs nu ervaren. Wat blijkt? Ouders geven …

Amendement middelen voltijd hb

Amendement extra middelen voltijd hb

Op 23 november hebben Tweede Kamerleden Mariëlle Paul en Paul van Meenen een amendement gediend met een concreet voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen om de huidige voltijd hb-voorzieningen in stand te houden. Zij verwijzen in hun voorstel expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar omvielen. Strategisch is dat …

D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

De initiatiefwet leerrecht van zorgt dat ieder kind kan leren en zich kan ontwikkelen, en dus geen kind meer opgegeven wordt. Het voorstel van D66 gaat nu voor advies naar de Raad van State. Door de invoering van het leerrecht krijgen ruim 15.000 thuiszittende kinderen weer de mogelijkheid onderwijs te volgen. Leerrecht in plaats van …