Passend onderwijs en besluit AOb

Passend onderwijs en het besluit van AOb

Eind september stapten AOb, CNV en Lerarencollectief uit het overleg passend onderwijs met OCW: de stem van leraren en het werkveld wordt onvoldoende gehoord bij de gesprekken over passend en inclusief onderwijs. Juist nu enorm belangrijk vanwege de huidige crisis in het onderwijs en het grote lerarentekort. Dat herkennen wij in onze dagelijkse praktijk van …

Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs. Voor de zomer waren er daarom verschillende gespreksrondes met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Niet alleen over …

Samenwerkende hb scholen – wat is er allemaal gebeurd?

Er waren eens 5 directeuren met een voltijd hb-voorziening, in verschillende regio’s en samenwerkingsverbanden. Maar ze liepen allemaal tegen dezelfde dingen aan en ieder was op zijn eigen eiland het wiel aan het uitvinden. Kan dat niet anders, dachten ze? Laten we met elkaar optrekken om kennis te delen en elkaar te versterken. En zo …

Werkbezoek Paul van Meenen hbscholen

Werkbezoek Paul van Meenen hb-scholen

Maandag 5 september bezocht Tweede Kamerlid Paul van Meenen één van onze hb-scholen. Een delegatie van directeuren ontving hem op Kronenburgh in Rijswijk en sprak met hem over het belang van inclusief voltijd hb-onderwijs en de rol van de Samenwerkingsverbanden. Daarna was er uitgebreid tijd voor de ervaringen en vragen van verschillende leerlingen en docenten. …

online directeurenmeeting voltijd HB - Pexels

Online meeting Directeuren voltijd HB: 20-5

In de aanloop naar het debat passend onderwijs hebben we hard gewerkt achter de schermen. Dit was niet voor niets: mede dankzij jullie steun, staat voltijd HB-onderwijs goed op de agenda in Den Haag. Graag verzamelen we zoveel mogelijk input voor dit plan. Op vrijdag 20 mei van 10.00 -11.30 uur organiseren wij daarom een online bijeenkomst …

Passend inclusief onderwijs voor alle (hoog)begaafden

Hb-scholen.nl roept op tot samenwerking Hb-scholen.nl roept alle wetenschappers en experts op de krachten te bundelen voor een totaal dekkend en passend aanbod voor de diverse groep hoogbegaafde kinderen. In het belang van de kinderen willen we samen optrekken; scholen met en zonder voltijd HB-onderwijsaanbod, ouders, kinderen, wetenschappers en experts. Het rapport Zonnenberg maakt hiervoor …

In gesprek

Wij hebben de betrokken ministers en de commissie onderwijs van de Tweede kamer uitgenodigd op onze scholen en willen graag met hen in gesprek. Ook willen we bereiken dat voltijd HB-onderwijs op 30 maart wordt besproken in het debat passend onderwijs van de commissie onderwijs van de Tweede Kamer. Via deze website houden wij u …