Artikel in School Facilities

In januari verscheen een mooi artikel in het blad School Facilities over de urgentie van passend onderwijs voor hoogbegaafden. Aan het woord komen Gerritje Snip, leerkracht en specialist in het HB-onderwijs, kernteamlid van HB-scholen.nl en moeder van 2 hoogbegaafde kinderen en Annemieke Lübbert, moeder van twee hb-kinderen die uitvielen in het reguliere schoolsysteem.

De school van Snip biedt voltijd hb-onderwijs (preventief) én onderwijs voor hb-leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen (curatief): “Wij krijgen helaas ook leerlingen die trauma’s hebben overgehouden aan het reguliere onderwijs.” Hb-kinderen uit alle bevolkingslagen en met diverse migratieachtergronden lopen vast in het primair onderwijs. En dat terwijl ze juist zo belangrijk kunnen zijn voor onze kenniseconomie. Van alle thuiszitters in het basisonderwijs is liefst 25 tot 45 procent hoogbegaafd. “Dat kan anders!”

Volgens Snip en Lübbert is er in de samenleving nauwelijks begrip voor de belevingswereld van hb-leerlingen in het reguliere onderwijs. Vaak wordt volgens hen gedacht dat hb-kinderen op hun sloffen de basisschool kunnen doorlopen. Dat ze één of twee klassen kunnen overslaan en dan, vol zelfvertrouwen, naar de middelbare school kunnen gaan. Snip: “Helaas is de praktijk vaak anders. Er zou leed kunnen worden voorkomen als meer vanuit het individu wordt gehandeld. “Hoogbegaafde kinderen hebben speciaal onderwijs nodig, waarin ruimte is voor maatwerk. Van gewone leerkrachten op een reguliere school kun je dat niet verwachten.

Bron:
Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen is hard nodig”, 10-01-2023, SchoolFacilities.

Foto:
Leerlingen van de Anne Frank School in Leiden, www.annefrankleiden.nl/nova