amendement unaniem aangenomen

Tweede Kamer erkent unaniem belang voltijd hb

Op 9 december werd het amendement van Mariëlle Paul en Paul van Meenen voor extra middelen voor de huidige voltijd hb voorzieningen unaniem aangenomen bij de stemming in de Tweede Kamer. Het amendement verwijst expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar helaas al omvielen. De afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om het …

Nieuwe Monitor passend onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft een nieuwe Monitor passend onderwijs gepubliceerd. Al een aantal jaar vraagt Ouders & Onderwijs aandacht voor de problemen rondom passend onderwijs. In de tussentijd is vanuit de politiek een verbeteragenda gestart. Maar is er wel iets verbeterd? De ouderorganisatie vroeg aan ouders hoe zij passend onderwijs nu ervaren. Wat blijkt? Ouders geven …

Amendement middelen voltijd hb

Amendement extra middelen voltijd hb

Op 23 november hebben Tweede Kamerleden Mariëlle Paul en Paul van Meenen een amendement gediend met een concreet voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen om de huidige voltijd hb-voorzieningen in stand te houden. Zij verwijzen in hun voorstel expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar omvielen. Strategisch is dat …

D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

De initiatiefwet leerrecht van zorgt dat ieder kind kan leren en zich kan ontwikkelen, en dus geen kind meer opgegeven wordt. Het voorstel van D66 gaat nu voor advies naar de Raad van State. Door de invoering van het leerrecht krijgen ruim 15.000 thuiszittende kinderen weer de mogelijkheid onderwijs te volgen. Leerrecht in plaats van …

Passend onderwijs en besluit AOb

Passend onderwijs en het besluit van AOb

Eind september stapten AOb, CNV en Lerarencollectief uit het overleg passend onderwijs met OCW: de stem van leraren en het werkveld wordt onvoldoende gehoord bij de gesprekken over passend en inclusief onderwijs. Juist nu enorm belangrijk vanwege de huidige crisis in het onderwijs en het grote lerarentekort. Dat herkennen wij in onze dagelijkse praktijk van …

Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs. Voor de zomer waren er daarom verschillende gespreksrondes met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Niet alleen over …

Samenwerkende hb scholen – wat is er allemaal gebeurd?

Er waren eens 5 directeuren met een voltijd hb-voorziening, in verschillende regio’s en samenwerkingsverbanden. Maar ze liepen allemaal tegen dezelfde dingen aan en ieder was op zijn eigen eiland het wiel aan het uitvinden. Kan dat niet anders, dachten ze? Laten we met elkaar optrekken om kennis te delen en elkaar te versterken. En zo …

Werkbezoek Paul van Meenen hbscholen

Werkbezoek Paul van Meenen hb-scholen

Maandag 5 september bezocht Tweede Kamerlid Paul van Meenen één van onze hb-scholen. Een delegatie van directeuren ontving hem op Kronenburgh in Rijswijk en sprak met hem over het belang van inclusief voltijd hb-onderwijs en de rol van de Samenwerkingsverbanden. Daarna was er uitgebreid tijd voor de ervaringen en vragen van verschillende leerlingen en docenten. …

online directeurenmeeting voltijd HB - Pexels

Online meeting Directeuren voltijd HB: 20-5

In de aanloop naar het debat passend onderwijs hebben we hard gewerkt achter de schermen. Dit was niet voor niets: mede dankzij jullie steun, staat voltijd HB-onderwijs goed op de agenda in Den Haag. Graag verzamelen we zoveel mogelijk input voor dit plan. Op vrijdag 20 mei van 10.00 -11.30 uur organiseren wij daarom een online bijeenkomst …

Passend inclusief onderwijs voor alle (hoog)begaafden

Hb-scholen.nl roept op tot samenwerking Hb-scholen.nl roept alle wetenschappers en experts op de krachten te bundelen voor een totaal dekkend en passend aanbod voor de diverse groep hoogbegaafde kinderen. In het belang van de kinderen willen we samen optrekken; scholen met en zonder voltijd HB-onderwijsaanbod, ouders, kinderen, wetenschappers en experts. Het rapport Zonnenberg maakt hiervoor …