Middelen hb onderwijs

Zorgen middelen passend onderwijs

Op 26 september verstuurden we een brief “Zorgen over de middelen passend onderwijs voor hoogbegaafden” aan minister Paul, het ministerie van OCW en de Kamerleden van de commissie onderwijs. Aanleiding hiervoor was de publicatie van de ombuigingslijst van het Ministerie van Financiën. Bij punt 11 wordt als mogelijke bezuiniging genoemd: ‘Aanvullende bekostiging voor hoogbegaafden (deels) …

Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafden

Ronde tafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen – Position paper

Op 30 maart is het Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De kamerleden hebben diverse experts uitgenodigd om zich te informeren, waaronder de landelijk coördinator van HB-scholen, Marjolein Kraal. Voor de voorbereiding vanvan het rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen schreven we een Position paper “Zorgen uitvoering beleid hb-onderwijs door SWV’s en besturen“. Blij met …

Curriculum voltijd hb-voorziening

Eén van de criteria voor een voltijd hb-voorziening is dat er een gespecialiseerd voltijd hb-curriculum aanwezig is. Maar hoe ziet een dergelijk curriculum er dan (ongeveer) uit? De samenwerkende directeuren van hb-scholen hebben een overzicht gemaakt van de onderdelen van een dergelijk curriculum. 1- Kernvakken compacten en verrijken De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken …

Factsheet debat passend onderwijs

Factsheet debat passend onderwijs 5 april

In aanloop naar het debat passend onderwijs op 5 april, stuurden we een Factsheet met kritische kamervragen, criteria en KPI’s naar de kamerleden en Commissie Onderwijs. Hb-scholen is blij met de erkenning van de minister dat voltijd hb-voorzieningen niet in strijd zijn met de inclusiever gedachte en dat hoogbegaafde kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. De minister …

Brandbrief ouders Deurne

Opnieuw kreeg hb-scholen een brandbrief van ouders van een voltijd hb voorziening die bedreigd wordt in haar bestaan. Vorig jaar rond deze tijd kregen we de eerste brief van de ouders van de Horizon (Amsterdam). Erna volgden diverse brieven van andere scholen. Nu een brief van de Aventurijn in Deurne (Noord-Brabant), een reguliere school met …

Passend onderwijs en besluit AOb

Passend onderwijs en het besluit van AOb

Eind september stapten AOb, CNV en Lerarencollectief uit het overleg passend onderwijs met OCW: de stem van leraren en het werkveld wordt onvoldoende gehoord bij de gesprekken over passend en inclusief onderwijs. Juist nu enorm belangrijk vanwege de huidige crisis in het onderwijs en het grote lerarentekort. Dat herkennen wij in onze dagelijkse praktijk van …

Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs. Voor de zomer waren er daarom verschillende gespreksrondes met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Niet alleen over …

Samenwerkende hb scholen – wat is er allemaal gebeurd?

Er waren eens 5 directeuren met een voltijd hb-voorziening, in verschillende regio’s en samenwerkingsverbanden. Maar ze liepen allemaal tegen dezelfde dingen aan en ieder was op zijn eigen eiland het wiel aan het uitvinden. Kan dat niet anders, dachten ze? Laten we met elkaar optrekken om kennis te delen en elkaar te versterken. En zo …

Passend inclusief onderwijs voor alle (hoog)begaafden

Hb-scholen.nl roept op tot samenwerking Hb-scholen.nl roept alle wetenschappers en experts op de krachten te bundelen voor een totaal dekkend en passend aanbod voor de diverse groep hoogbegaafde kinderen. In het belang van de kinderen willen we samen optrekken; scholen met en zonder voltijd HB-onderwijsaanbod, ouders, kinderen, wetenschappers en experts. Het rapport Zonnenberg maakt hiervoor …