D66-initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ naar de Raad van State

De initiatiefwet leerrecht van zorgt dat ieder kind kan leren en zich kan ontwikkelen, en dus geen kind meer opgegeven wordt. Het voorstel van D66 gaat nu voor advies naar de Raad van State. Door de invoering van het leerrecht krijgen ruim 15.000 thuiszittende kinderen weer de mogelijkheid onderwijs te volgen.

Leerrecht in plaats van leerplicht

De huidige leerplichtwet zoals die in Nederland geldt, gaat er vanuit dat kinderen naar school moeten komen om onderwijs te kunnen volgen. Ook al sluit dit onderwijs niet aan bij de ontwikkelings- en/of ondersteuningsbehoefte van álle kinderen. Dat maakt dat de huidige leerplichtwet niet (meer) leidt tot de plicht om te leren, maar tot een plicht om op school aanwezig te zijn. Of je daar als kind nu tot leren komt, of niet. Duizenden kinderen vallen daardoor uit van school en komen thuis te zitten. En dat zijn er veel meer dan nu door beleidsmakers wordt aangenomen.

Leerrecht maakt, dat het onderwijs meer wordt ingericht vanuit de behoefte van het kind, gaat uit van de mogelijkheden van kinderen en maakt een einde aan de prestatiedruk, omdat de focus komt te liggen op het ontwikkelingsproces, in plaats van op het resultaat.

De initiatiefwet leerrecht zorgt dat ieder kind kan leren en zich kan ontwikkelen, en dus geen kind meer opgegeven wordt. Leerrecht staat opgenomen in het door Nederland ondertekende VN Kinderrechtenverdag, maar heeft nu geen plaats in de Nederlandse wet. Met als gevolg dat we een steeds grotere groep kinderen aan hun lot over laten. Met het leerrecht geven we deze kinderen weer kansen. Zij krijgen recht op onderwijs dat bij hem of haar past.

(Bron: Oudervereniging Balans, Van leerrecht naar leerplicht)

Ieder kind moet kunnen leren en ontwikkelen

Tweede Kamerlid Paul van Meenen: ‘De verhalen achter deze cijfers zijn schrijnend. De meest kwetsbare kinderen worden nu opgegeven en krijgen geen onderwijs. We mogen en kunnen dat niet accepteren. Ieder kind wil de wereld ontdekken, zich ontwikkelen en dingen leren. Wanneer dat niet vijf dagen in de week fysiek op een school kan, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden. We mogen kinderen nooit opgeven. Met deze wet zorgen we dat in de toekomst ieder kind kan leren en zich kan ontwikkelen, en dus geen kind meer opgegeven wordt.’

“De meest kwetsbare kinderen worden nu opgegeven en krijgen geen onderwijs. We mogen en kunnen dat niet accepteren.”

Paul van Meenen