Factsheet debat passend onderwijs 5 april

In aanloop naar het debat passend onderwijs op 5 april, stuurden we een Factsheet met kritische kamervragen, criteria en KPI’s naar de kamerleden en Commissie Onderwijs.

Hb-scholen is blij met de erkenning van de minister dat voltijd hb-voorzieningen niet in strijd zijn met de inclusiever gedachte en dat hoogbegaafde kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. De minister geeft aan dat hij wil dat het aanbod wordt verbeterd, bestendigd en uitgebreid waar nodig. Tegelijk hebben we zorgen over de uitvoering, financiering en de inhoud, nu het plan van aanpak aangeeft de verdere uitvoering en verantwoordelijkheid voor een dekkend aanbod over te laten aan de SWV’s en besturen. Ook Stichting Hoogbegaafd, Ouders & Onderwijs en Oudervereniging Balans delen de zorgen en hebben in een brief kritische vragen gesteld.

Criteria en KPI’s

Om te toetsen dat de incidenteel toegekende gelden voor uitsluitend voltijd HB-voorzieningen (amendement Paul en Van Meenen) rechtmatig worden verdeeld bevelen wij in de factsheet een aantal criteria aan, o.a. een gespecialiseerd curriculum Ook in de toekomst zal getoetst dienen te worden of de genomen maatregelen effectief zijn. Om dit te monitoren stellen wij een aantal KPI’s voor: aan de aanbodkant, vraagkant, financieringskant, zorgbehoeftekant en inclusiviteitskant.

Rondetafelgesprek Commissie Onderwijs 30 maart

Op 30 maart is het rondetafelgesprek over passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De kamerleden van de Commissie Onderwijs hebben diverse experts uitgenodigd om zich te informeren over dit onderwerp, ondermeer: de landelijk coördinator van HB-scholen, Marjolein Kraal, Willy de Heer (Kenniscentrum Makkelijk Lerenden), Kim Castenmiller (Programmamanger Meer- en hoogbegaafdheid Tilburg) en Dorien Oskam (directeur Stichting Hart voor IQ).

Benieuwd naar het debat en rondetafelgesprek?

Zowel het debat op 5 april als het rondetafelgesprek op 30 maart zijn live online of vanaf de publieke tribune te volgen. Check hiervoor de website van de Tweede Kamer.

>> Meer informatie over het rondetafelgesprek 30 maart

>> Meer informatie over het debat passend onderwijs op 5 april