Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs.

Voor de zomer waren er daarom verschillende gespreksrondes met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Niet alleen over de knelpunten voor voltijd hb in de verschillende regio’s/SWV’s. Maar vooral ook over wat er nodig is en mogelijke oplossingen zijn. Door te focussen op de Lessons Learned kunnen we OCW input geven voor een Plan van Aanpak dat werkt in de praktijk.

Alle inzichten zijn verwerkt in praktisch implementeerbare verbeterperspectieven voor het onderwijs aan hoogbegaafde PO-leerlingen in Nederland.