Nieuwe Monitor passend onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft een nieuwe Monitor passend onderwijs gepubliceerd. Al een aantal jaar vraagt Ouders & Onderwijs aandacht voor de problemen rondom passend onderwijs. In de tussentijd is vanuit de politiek een verbeteragenda gestart. Maar is er wel iets verbeterd? De ouderorganisatie vroeg aan ouders hoe zij passend onderwijs nu ervaren.

Wat blijkt? Ouders geven passend onderwijs nog steeds een onvoldoende. De grootste problemen komen volgens ouders door te grote klassen en het gebrek aan expertise in de school. Hierdoor is er in de klas nog weinig te merken van de verbeteringen passend onderwijs, aldus Ouders & Onderwijs.

Noodzakelijke verbeteringen

Ouders & Onderwijs doet een aantal suggesties voor noodzakelijke verbeteringen, o.a.:

  • Kleinere klassen
  • Meer handen en expertise in de school
  • Meer aandacht voor ondersteuning
  • Verbetering inzet Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
  • Zorgplicht beter naleven