Onderzoek

De situatieanalyse Voltijd HB in het PO [link] is een onderzoek naar voltijd HB-onderwijs in Nederland. Dit onderzoek is opgezet in opdracht van de samenwerkende directeuren HB-scholen door onafhankelijk onderzoeker Loek Zonnenberg.

Scholen met voltijd hb-onderwijs hebben beperkte middelen en een complexe opdracht. De samenwerkende hb-scholen willen het belang en de noodzaak van deze onderwijsvorm onderzoeken en dit kwantitatief inzichtelijk maken. De eerste resultaten laten zien dat voltijd HB-onderwijs bestaansrecht heeft en noodzakelijk is voor een aanzienlijk deel van de hoogbegaafde kinderen in Nederland.

Meer vervolgonderzoek is nodig. Zo krijgen we meer inzicht in de impact van voltijd hb als onderdeel van een dekkend onderwijsaanbod. Interesse? Meld je school hieronder aan.

Wat levert meedoen op?

 • Inzicht in de impact van Voltijd HB op sociaal emotioneel welbevinden en cognitieve prestaties
 • Waardevol onderzoeksrapport op schoolniveau
 • Oudertevredenheidsonderzoek te gebruiken voor inspectie

Hoe kan ik mijn school aanmelden?

 • Meld je eenvoudig aan via de link
 • Wij nemen contact met je op & beantwoorden al je vragen
 • Hierna kun je besluiten of je wel of niet mee wilt doen met je school

Kost meedoen veel tijd?

Het onderzoek is zó ingericht dat het zo min mogelijk tijd en moeite kost. Scholen hebben het immers al druk genoeg. Ook ouders zijn maar 5-10 minuten tijd kwijt aan het invullen van de survey.

Hoe gaat meedoen in zijn werk?

 • Jullie krijgen een link naar de Survey
 • Verspreid de link onder alle ouders van de voltijd hb-klassen op jullie school
 • Ingevulde Surveys komen automatisch binnen bij de onderzoeker
 • Stuur de ouders alleen even een reminder: na 1 week en nog een keer na 2 weken
 • Alle gegevens worden volledig geanonimiseerd verwerkt, conform AVG
 • Bij vragen kun je contact opnemen via info@hbscholen.nl