Online meeting Directeuren voltijd HB: 20-5

In de aanloop naar het debat passend onderwijs hebben we hard gewerkt achter de schermen. Dit was niet voor niets: mede dankzij jullie steun, staat voltijd HB-onderwijs goed op de agenda in Den Haag. Graag verzamelen we zoveel mogelijk input voor dit plan. Op vrijdag 20 mei van 10.00 -11.30 uur organiseren wij daarom een online bijeenkomst voor alle directeuren (of IB-er / afgevaardigde) die hun steun hebben uitgesproken voor de brandbrief.

Werk achter de schermen

De samenwerkende HB-scholen hebben o.a. de Brandbrief en het rapport van Loek Zonnenberg aangeboden tijdens een kort gesprek met de minister. Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren van het ministerie en met fractiemedewerkers. Op woensdag 23 maart heeft Loek Zonnenberg een toelichting op zijn rapport kunnen geven aan Kamerleden tijdens een voorbereidingsbijeenkomst op het debat passend onderwijs. Dit alles was niet voor niets! Mede dankzij jullie steun, staat voltijd HB-onderwijs goed op de agenda van de Tweede Kamer.

Debat passend onderwijs 30 maart

Tijdens het debat heeft de minister toegezegd nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen voor passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Mariëlle Paul (VVD) heeft daarbij hele duidelijke punten aan de minister meegegeven. Het plan van de minister zal in ieder geval ingaan op o.a.:

  • Het strakker sturen op een goed HB-aanbod binnen elk SWV
  • Doorlopende HB-leerlijn van PO tot VO
  • De positie van voltijd HB-onderwijs. Mariëlle Paul benoemt expliciet dat er onvoldoende voltijd HB-onderwijs capaciteit is. Ook staan veel scholen met een voltijd HB-onderwijsaanbod onder druk. Sluiting van deze scholen zou zomaar kunnen leiden tot nog eens 2000-3000 additionele thuiszitters. Dit mogen we niet laten gebeuren!

>> Lees de bijdrage van Mariëlle Paul

Paul van Meenen (D66) heeft aangegeven zich bij het betoog van Mariëlle Paul aan te sluiten. Ook Roelof Bisschop (SGP) heeft het tijdens het debat expliciet opgenomen voor voltijd HB-onderwijs. Kortom: We zijn in beeld!

Het vervolg: Een plan van aanpak

De minister heeft toegezegd voor de zomer met een plan van aanpak te komen. Er is dus geen tijd om achterover leunen! Het ministerie heeft met ons afgesproken dat wij periodiek met hen om de tafel gaan. We hopen zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op het plan van aanpak. Het is belangrijk dat Voltijd HB-onderwijs wordt erkend als deel van het totaalaanbod voor (hoog)begaafde kinderen en dat structurele financiële ondersteuning wordt geregeld.

20 Mei – Save the date online meeting directeuren / IB-er of afgevaardigde

Jouw inbreng is belangrijk! Op vrijdag 20 mei om 10.00 -11.30 uur organiseren wij een online bijeenkomst voor alle directeuren (of IB-er / afgevaardigde) die hun steun hebben uitgesproken voor de brandbrief. Tijdens deze bijeenkomst:

  • Vertellen wij je alles wat je wilt weten over hbscholen.nl en het proces dat is ontstaan na het verzenden van de Brandbrief aan de minister.
  • Een belangrijk deel van de bijeenkomst is gericht op het verzamelen van input voor het plan van aanpak dat de minister gaat opstellen. Wij willen dit meenemen in de gesprekken met het ministerie.
  • Tenslotte willen we met elkaar bespreken hoe scholen met een voltijd HB-onderwijsaanbod elkaar in dit proces kunnen versterken. En of de behoefte bestaat om ook in de verdere toekomst met elkaar op te trekken.

Meer informatie over het programma volgt snel. Wij kijken ernaar uit elkaar te ontmoeten op 20 mei!

Hartelijke groet,

Ingeborg de Wolff, Marjolein Kraal, Bert Wierenga en Caroline Beijers

Initiatief nemende directeuren HB-scholen