Passend inclusief onderwijs voor alle (hoog)begaafden

Hb-scholen.nl roept op tot samenwerking

Hb-scholen.nl roept alle wetenschappers en experts op de krachten te bundelen voor een totaal dekkend en passend aanbod voor de diverse groep hoogbegaafde kinderen. In het belang van de kinderen willen we samen optrekken; scholen met en zonder voltijd HB-onderwijsaanbod, ouders, kinderen, wetenschappers en experts. Het rapport Zonnenberg maakt hiervoor een belangrijke start. Maar liefst 25 experts en vele anderen onderschrijven de uitkomsten:

  • Preventief voltijd hb-onderwijs dient onderdeel te zijn van een totaal dekkend en passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen in alle samenwerkingsverbanden.
  • Plusvoorzieningen en plusklassen zijn voor veel meer- en hoogbegaafde leerlingen een uitkomst, maar voor een belangrijk deel van de hoogbegaafde leerlingen is dat niet voldoende. Die hebben bewezen baat bij voltijd HB-onderwijs. Dit is geen luxe maar noodzaak: 25-40% van de thuiszitters is hoogbegaafd.
  • Geef voltijd hb-onderwijs waar mogelijk vorm binnen een reguliere setting. Kinderen trekken gezamenlijk op waar dat kan (gym, projecten, uitjes etc.) en apart waar dat nodig is (kernvakken en eigen curriculum). Zo wordt het onderwijs voor alle kinderen zo inclusief mogelijk.
  • Steun alle vormen van onderwijs die in de praktijk bewezen werken: plusklas voor meerbegaafden en een deel van de hoogbegaafden EN voltijd hb-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Beide is nodig.
  • Voorkom per direct dat bestaande voltijd HB-scholen omvallen. Omvallen leidt direct tot meer thuiszitters, jeugdzorg en schrijnende situaties.
  • Onze eerste prioriteit ligt bij het behoud van de bestaande capaciteit van het voltijd hb-onderwijs. En de daar opgebouwde praktijkkennis en expertise. Jarenlang onderzoek en een roep om nog meer onderzoek, leidt tot het uitstellen van urgente steun aan deze onderwijsvorm. Straks is het te laat! Dat mogen we niet laten gebeuren. Voltijd hb-onderwijs werkt in de praktijk!

Totaalaanbod van voltijd hb-onderwijs en plusvoorzieningen

Voor de duidelijkheid willen we hieraan toevoegen:

  • Wij zijn uitdrukkelijk voor plusvoorzieningen en andere interventies naast de huidige bestaande vorm van voltijd hb-onderwijs. Dit voorkomt thuiszitters. Het rapport Zonnenberg beveelt ook expliciet plusklassen aan als deel van het totale aanbod. De directeuren van hbscholen.nl pleiten voor een totaalaanbod.
  • De meeste scholen die onze brandbrief steunen, bieden voltijd HB-onderwijs binnen een reguliere context. Het onderzoek van Zonnenberg toont aan dat voltijd HB-onderwijs voorkomt dat kinderen uitvallen en daarmee “exclusief” thuis komen te zitten. Voltijd HB-onderwijs is voor deze kinderen dus pas echt inclusief onderwijs!

Meer weten over hbscholen.nl?

Kijk dan even verder op onze website. Je vindt er onze Brandbrief, het rapport Zonnenberg en een uitgebreide FAQ.