Passend onderwijs en het besluit van AOb

Eind september stapten AOb, CNV en Lerarencollectief uit het overleg passend onderwijs met OCW: de stem van leraren en het werkveld wordt onvoldoende gehoord bij de gesprekken over passend en inclusief onderwijs. Juist nu enorm belangrijk vanwege de huidige crisis in het onderwijs en het grote lerarentekort. Dat herkennen wij in onze dagelijkse praktijk van het hoogbegaafdenonderwijs.

Samen met Ouders & Onderwijs, Balans, Steq, Haviq, Atalanta, LAKS, Onderwijsaffaire en Boze Ouders schreven we daarom een brief. Hierin roepen we op om naar het geluid uit de praktijk te luisteren en te zorgen voor een totaal dekkend aanbod voor hoogbegaafden in ieder SWV waar preventief en curatief voltijd hb-onderwijs een volwaardig onderdeel van is.

Het is belangrijk dat OCW plannen maakt voor passend, inclusief onderwijs voor hoogbegaafde én andere kinderen die niet alleen realistisch en haalbaar zijn, maar vooral zorgen voor verbeteringen die daadwerkelijk merkbaar zijn in de klas. Dat kan alleen door te kiezen voor oplossingen die bewezen werken en voor leraren en ondersteuners uitvoerbaar zijn in de praktijk.