Curriculum voltijd hb-voorziening

Eén van de criteria voor een voltijd hb-voorziening is dat er een gespecialiseerd voltijd hb-curriculum aanwezig is. Maar hoe ziet een dergelijk curriculum er dan (ongeveer) uit? De samenwerkende directeuren van hb-scholen hebben een overzicht gemaakt van de onderdelen van een dergelijk curriculum. 1- Kernvakken compacten en verrijken De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken …