Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs. Voor de zomer waren er daarom verschillende gespreksrondes met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Niet alleen over …