Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafden

Ronde tafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen – Position paper

Op 30 maart is het Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De kamerleden hebben diverse experts uitgenodigd om zich te informeren, waaronder de landelijk coördinator van HB-scholen, Marjolein Kraal. Voor de voorbereiding vanvan het rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen schreven we een Position paper “Zorgen uitvoering beleid hb-onderwijs door SWV’s en besturen“. Blij met …

Factsheet debat passend onderwijs

Factsheet debat passend onderwijs 5 april

In aanloop naar het debat passend onderwijs op 5 april, stuurden we een Factsheet met kritische kamervragen, criteria en KPI’s naar de kamerleden en Commissie Onderwijs. Hb-scholen is blij met de erkenning van de minister dat voltijd hb-voorzieningen niet in strijd zijn met de inclusiever gedachte en dat hoogbegaafde kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. De minister …