Curriculum voltijd hb-voorziening

Eén van de criteria voor een voltijd hb-voorziening is dat er een gespecialiseerd voltijd hb-curriculum aanwezig is. Maar hoe ziet een dergelijk curriculum er dan (ongeveer) uit? De samenwerkende directeuren van hb-scholen hebben een overzicht gemaakt van de onderdelen van een dergelijk curriculum. 1- Kernvakken compacten en verrijken De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken …

Samenwerkende hb scholen – wat is er allemaal gebeurd?

Er waren eens 5 directeuren met een voltijd hb-voorziening, in verschillende regio’s en samenwerkingsverbanden. Maar ze liepen allemaal tegen dezelfde dingen aan en ieder was op zijn eigen eiland het wiel aan het uitvinden. Kan dat niet anders, dachten ze? Laten we met elkaar optrekken om kennis te delen en elkaar te versterken. En zo …