Werkbezoek Paul van Meenen hb-scholen

Maandag 5 september bezocht Tweede Kamerlid Paul van Meenen één van onze hb-scholen. Een delegatie van directeuren ontving hem op Kronenburgh in Rijswijk en sprak met hem over het belang van inclusief voltijd hb-onderwijs en de rol van de Samenwerkingsverbanden. Daarna was er uitgebreid tijd voor de ervaringen en vragen van verschillende leerlingen en docenten.

Kamerlid van Meenen (D66) werkte lang zelf in het onderwijs, heeft onderwijs in zijn portefeuille en pleit voor een rijke schooldag voor ieder kind. Eerder kwam hij met een initiatiefwetsvoorstel voor ‘leerrecht’ in plaats van alleen leerplicht. Tijdens het bezoek vertellen drie leerlingen waarom zij zo blij zijn met het hb-onderwijs op Kronenburgh. Dat komt vooral door het verrijken. Eén van hen wilde eerst helemaal niet overstappen, maar na de proefdagen was het duidelijk: hij wilde voor altijd blijven. Een ander vertelt dat ze op de vorige school een plusklas had waar zij telkens enorm naar uitkeek, maar dat was maar 1 uurtje in de week. Nu kan ze eigenlijk gewoon de hele week naar de plusklas!

“Hb-onderwijs moet niet een taartje zijn waar je reikhalzend naar uitkijkt, maar een gezonde bruine boterham die je nodig hebt om gezond te blijven.”

Docent
Tweede Kamerlid Paul van Meenen bezoekt één van de hb-scholen, Kronenburgh

“Hebben jullie al een idee over het Voortgezet Onderwijs?”, vraagt Paul van Meenen. De leerlingen weten dat nog niet zo goed. De docenten vertellen dat daar ook nog verbeterpunten zijn. Bovendien is “een gymnasium niet gelijk aan hb-onderwijs.” Andersom zijn de leerlingen benieuwd hoe het is om in de Tweede Kamer te werken. Dhr. Van Meenen legt uit “dat het best raar is om met veel mensen samen te werken die het eigenlijk niet met elkaar eens zijn, want het zijn allemaal verschillende partijen, en toch is het leuk.” “Hoe vindt u het dat er steeds minder vertrouwen is in de Tweede Kamer?”, vraagt een leerling. Paul van Meenen antwoordt dat hij dat voor een deel wel begrijpt en het ook belangrijk vindt dat mensen kritisch zijn. “Het is erger dat de politiek soms de mensen niet lijkt te vertrouwen en daarom zoveel op controle inzet. Het begint bij vertrouwen.” Bij de afsluiting vertelt Kamerlid van Meenen dat hij volgend jaar graag in de Eerste Kamer wil komen. Een leerling voegt hieraan toe: “De Eerste Kamer zijn de meesters en juffen van de Tweede Kamer”.

“Het gaat op deze school niet om alles veel sneller af te hebben, maar om het verrijken. Dat doe je bijvoorbeeld met een spreekbeurt over de stelling van Pythagoras.”

Leerling