Voltijd HB-onderwijs is nodig

Zonder voltijd HB-onderwijs, was mijn kind er niet meer geweest.

Mama, kan hoogbegaafdheid over gaan? Op mijn nieuwe school voel ik mij normaal.

Welkom!

Deze website is een initiatief van samenwerkende directeuren en ouders van basisscholen met een voltijd HB-onderwijsaanbod. Vanuit een gedeelde zorg over de complexe situatie van hoogbegaafde kinderen hebben wij de handen ineengeslagen. Voltijd HB-onderwijs biedt een aanzienlijke groep hoogbegaafde kinderen passend onderwijs. Investeren in voltijd HB-onderwijs is investeren in onze kenniseconomie, het voorkomt thuiszitters en heeft bovenal veel impact op het levensgeluk/welzijn van hoogbegaafde kinderen in Nederland.

Ons doel

Het doel van onze samenwerking en belangenbehartiging is bereiken dat:

  1. Preventief en curatief voltijd hb-onderwijs wordt erkend als structureel onderdeel van  het totale passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen in alle swv’s
  2. Rechtstreekse structurele financiele ondersteuning van voltijd hb-onderwijs in alle swv’s tot stand komt
  3. Onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen scholen met voltijd hb-onderwijs wordt vergroot

Wie zijn wij?

Wij zijn een groeiende groep samenwerkende directeuren van basisscholen met voltijd HB-onderwijs. Wij zetten ons met hart en ziel in om een diverse groep hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden. Voltijd HB-onderwijs is zoveel meer dan alleen het verdiept aanbieden van uitdagende lesstof. Onze scholen bieden een plek waar hoogbegaafde kinderen zichzelf kunnen zijn. Waar zij vriendschappen ontwikkelen, hun talenten ontplooien en groeien in hun eigen tempo en leerlijn. Wij voorkomen dat kinderen vastlopen en wanneer zij wel al vastgelopen zijn, helpen wij hen weer leerbaar en schoolbaar te worden. Om dit te bereiken zijn kleinere klassen, HB-gespecialiseerde leerkrachten en klassenondersteuners, vakdocenten en vaak ook sociaal emotionele begeleiding door bijvoorbeeld een orthopedagoog op school noodzakelijk.

Het probleem

Helaas merken wij dat onze vorm van onderwijs, die noodzakelijk is in het leven van een aanzienlijke groep hoogbegaafde kinderen, onder grote druk staat.  Onder invloed van de wet passend onderwijs wordt de problematiek van de kinderen die instromen op veel scholen steeds zwaarder. Ook is het voor te veel scholen ieder jaar weer een bestuurlijke of financiële struggle om voldoende plaatsen te garanderen en/of de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Er zijn zelfs scholen die omvallen. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen.  Zij komen thuis te zitten of moeten nog verder reizen om passend (particulier)onderwijs te kunnen volgen. De kansenongelijkheid neemt toe. In alle gevallen wordt de prijs door de kinderen betaald!

Wat doen wij?

Brandbrief

Dit moet anders! De samenwerkende directeuren en ouders van scholen met voltijd HB-onderwijs hebben de handen ineengeslagen. Wij hebben een brandbrief opgesteld en aan de betrokken ministers en Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer toegezonden. In deze brief kun je meer lezen over de problematiek die wij als directeuren signaleren.

Situatieanalyse

Wij hebben Loek Zonnenberg opdracht gegeven een situatieanalyse voltijd HB-onderwijs in Nederland op te stellen. Deze is als bijlage bij de brandbrief gevoegd. In het uitvoerige rapport en het onderzoek dat Zonnenberg heeft uitgevoerd, wordt onomstotelijk aangetoond dat Voltijd HB-onderwijs bestaansrecht heeft en noodzakelijk is. Wij nodigen u van harte uit dit rapport te lezen! De samenvatting en de volledige versie van het rapport vindt u hier.

Belangenbehartiging

Wij leverden input voor het plan van aanpak hoogbegaafdheid en zijn in gesprek met OCW, kamerleden en de commissie onderwijs van de Tweede kamer. Op 5 april 2023 debatteert de commissie onderwijs van de tweede kamer opnieuw over passend onderwijs en het plan van aanpak hoogbegaafdheid. Via deze website houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Doe met ons mee!

Steun onze brandbrief!

Om deze brandbrief meer kracht bij te zetten helpt het als zoveel mogelijk scholen en betrokkenen deze brandbrief steunen. Laat weten dat je ons steunt via onderstaande knop. Op deze website komt een overzicht van de aangemelde scholen.

Meer informatie

Wil je eerst meer informatie over de brandbrief of het onderzoek? Stuur dan een mail naar info@hbscholen.nl.

Erkenning en structurele financiële ondersteuning voltijd hb-onderwijs

Samenwerkende scholen met voltijd HB-onderwijs