Brandbrief

De samenwerkende directeuren van scholen met voltijd HB-onderwijs hebben de handen ineengeslagen. Wij hebben 11 februari 2022 een brandbrief opgesteld en aan de betrokken ministers en Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer toegezonden. In deze brief kun je meer lezen over de problematiek die wij als directeuren signaleren.

Inhoudelijke reactie op brief Minister

Op 5 oktober 2022 schreven we een inhoudelijke reactie op de brief van de Minister van 15 juli. Met als bijlage een uitbreiding van de situatieanalyse en concrete input op het plan van aanpak van de Minister.

Input plan van aanpak – concrete handreikingen uit de praktijk

Naar aanleiding van onze brandbrief, de situatieanalyse en het onderwijsdebat op 30 maart heeft de Minister toegezegd te komen met een integraal plan van aanpak voor hb-onderwijs. Voor de zomer hebben daarom verschillende gespreksrondes plaatsgevonden met directeuren van de 56 aangesloten scholen met een voltijd hb-afdeling om ideeën en inzichten te verzamelen. Dit is verwerkt in praktisch implementeerbare verbeterperspectieven voor het onderwijs aan hoogbegaafde PO-leerlingen in Nederland.

Factsheet, kamervragen en KPI’s

In aanloop naar het debat passend onderwijs op 5 april, waar het plan van aanpak hoogbegaafdenonderwijs wordt besproken en het rondetafelgesprek op 30 maart, stuurden we een Factsheet met kamervragen en KPI’s.

Zorgen middelen passend onderwijs

Brief“Zorgen over de middelen passend onderwijs voor hoogbegaafden” aan minister Paul, het ministerie van OCW en de kamerleden van de commissie onderwijs. De ombuigingslijst van het ministerie van financiën noemt
‘Aanvullende bekostiging voor hoogbegaafden (deels) afschaffen’ als een mogelijke bezuiniging. Omdat wij ons hierover ernstig zorgen maken heeft hbscholen i.s.m. Loek Zonnenberg een brief opgesteld, waarin alle genoemde opties zijn doorgerekend. De conclusie van de brief is dat bezuinigen op de bekostiging voor
hoogbegaafden alleen maar leidt tot hogere kosten en dus geen goed idee is. Het kost de maatschappij alleen maar meer en heeft enorme impact op de jongeren en gezinnen die het betreft.