Ronde tafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen – Position paper

Op 30 maart is het Rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De kamerleden hebben diverse experts uitgenodigd om zich te informeren, waaronder de landelijk coördinator van HB-scholen, Marjolein Kraal. Voor de voorbereiding vanvan het rondetafelgesprek passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen schreven we een Position paper “Zorgen uitvoering beleid hb-onderwijs door SWV’s en besturen“.

Blij met erkenning minister

De samenwerkende hb-scholen zijn blij met de erkenning van de minister dat voltijd hb-voorzieningen niet in strijd zijn met de inclusiever gedachte en dat hoogbegaafde kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. De minister geeft aan dat hij wil dat het aanbod wordt verbeterd, bestendigd en uitgebreid waar nodig. Om te komen tot een goed dekkend en passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen, ook voor hoogbegaafde
leerlingen.

Zorgen over de uitvoering door SWV’s en besturen

Hb-scholen heeft echter grote zorgen over de uitvoering van het beleid voor hb-onderwijs door SWV’s en besturen. We signaleren problemen in de financiering, inhoud, positionering en uitvoering van hb-onderwijs.

Benieuwd naar het debat en rondetafelgesprek?

Zowel het debat op 5 april als het rondetafelgesprek op 30 maart zijn live online of vanaf de publieke tribune te volgen. Check hiervoor de website van de Tweede Kamer.

>> Meer informatie over het rondetafelgesprek 30 maart

>> Meer informatie over het debat passend onderwijs op 5 april